Składki ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki ZUS w 2015 roku

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r.

118 770,oo zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia 2015

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 279,41

(do odliczenia 240,60)

463,68 190,03 58,20 45,85¹ 58,20
Łącznie 1095,37
Podstawa wymiaru 3104,57 2375,40

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² od stycznia 2015

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

279,41

(do odliczenia 240,60)

102,48 42,00 12,86 10,13¹
Łącznie 446,88
Podstawa wymiaru 3104,57 525,00

Składki ZUS w 2014 roku

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r.

112 380,oo zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia 2014

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 270,40

(do odliczenia 232,85)

438,73 179,81 55,07 43,38¹ 55,07
Łącznie 1042,46
Podstawa wymiaru 3004,48 2247,60

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² od stycznia 2014

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

270,40

(do odliczenia 232,85)

98,38 40,32 12,35 9,73¹
Łącznie 431,18
Podstawa wymiaru 3004,48 504,00

Stawki ZUS – Procent podstawy wymiaru od stycznia 2014

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
9,0% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67 -.3,86%¹ 2,45%

Składki ZUS w 2013 roku

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2013 r.

111 390,oo zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia 2013

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

261,73 (do odliczenia
225,38)

434,87 178,22 54,58 43,00¹ 54,58
Łącznie 1026,98
Podstawa wymiaru 2908,13 2227,80

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² od stycznia 2013

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

261,73 (do odliczenia
225,38)

93,70 38,40 11,76 9,26¹
Łącznie 414,85
Podstawa wymiaru 2908,13 480,00

Stawki ZUS – Procent podstawy wymiaru od stycznia 2013

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
9,0% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67 -.3,86%¹ 2,45%

Składki ZUS w 2012 roku

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców za miesiące kwiecień – grudzień 2012

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 254,55 (do odliczenia
219.19)
412,97 169,25 51,83 40,83¹ 51,83
Łącznie 981,26
Podstawa wymiaru 2828,31 2115.60

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² za miesiące kwiecień – grudzień 2012

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 254,55 (do odliczenia 219.19) 87,84 36,00 11,03 8,69¹
Łącznie 398,11
Podstawa wymiaru 2828,31 450,00

Stawki ZUS – Procent podstawy wymiaru kwiecień – grudzień 2012

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
9,0% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67 -.3,86%¹ 2,45%

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r.

105 780 zł.

¹ Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli od 1.01.2003 – 31.03.2006 – 1,93%, 01.04.2006 – 31.03.2009 – 1,80%, 01.04.2009 – 31.03.2012 – 1,67% a od 01.04.2012 – 1,93% podstawy wymiaru.
² W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  • maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.