Składki ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki ZUS w 2015 roku

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r.

118 770,oo zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od kwietnia 2015

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 279,41

(do odliczenia 240,60)

463,68 190,03 58,20 42,76¹ 58,20
Łącznie 1092,28
Podstawa wymiaru 3104,57 2375,40

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² od kwietnia 2015

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

279,41

(do odliczenia 240,60)

102,48 42,00 12,86 9,45¹
Łącznie 446,20
Podstawa wymiaru 3104,57 525,00

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia do marca 2015

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 279,41

(do odliczenia 240,60)

463,68 190,03 58,20 45,85¹ 58,20
Łącznie 1095,37
Podstawa wymiaru 3104,57 2375,40

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² od stycznia do marca 2015

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

279,41

(do odliczenia 240,60)

102,48 42,00 12,86 10,13¹
Łącznie 446,88
Podstawa wymiaru 3104,57 525,00

Składki ZUS w 2014 roku

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r.

112 380,oo zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia 2014

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 270,40

(do odliczenia 232,85)

438,73 179,81 55,07 43,38¹ 55,07
Łącznie 1042,46
Podstawa wymiaru 3004,48 2247,60

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² od stycznia 2014

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

270,40

(do odliczenia 232,85)

98,38 40,32 12,35 9,73¹
Łącznie 431,18
Podstawa wymiaru 3004,48 504,00

Stawki ZUS – Procent podstawy wymiaru od stycznia 2014

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
9,0% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67 -.3,86%¹ 2,45%

Składki ZUS w 2013 roku

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2013 r.

111 390,oo zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców od stycznia 2013

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

261,73 (do odliczenia
225,38)

434,87 178,22 54,58 43,00¹ 54,58
Łącznie 1026,98
Podstawa wymiaru 2908,13 2227,80

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² od stycznia 2013

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS

261,73 (do odliczenia
225,38)

93,70 38,40 11,76 9,26¹
Łącznie 414,85
Podstawa wymiaru 2908,13 480,00

Stawki ZUS – Procent podstawy wymiaru od stycznia 2013

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
9,0% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67 -.3,86%¹ 2,45%

Składki ZUS w 2012 roku

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców za miesiące kwiecień – grudzień 2012

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 254,55 (do odliczenia
219.19)
412,97 169,25 51,83 40,83¹ 51,83
Łącznie 981,26
Podstawa wymiaru 2828,31 2115.60

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców² za miesiące kwiecień – grudzień 2012

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS 254,55 (do odliczenia 219.19) 87,84 36,00 11,03 8,69¹
Łącznie 398,11
Podstawa wymiaru 2828,31 450,00

Stawki ZUS – Procent podstawy wymiaru kwiecień – grudzień 2012

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
9,0% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67 -.3,86%¹ 2,45%

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r.

105 780 zł.

¹ Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli od 1.01.2003 – 31.03.2006 – 1,93%, 01.04.2006 – 31.03.2009 – 1,80%, 01.04.2009 – 31.03.2012 – 1,67% a od 01.04.2012 – 1,93% podstawy wymiaru.
² W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  • maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.