Rachunki bankowe US i ZUS

Przedsiębiorcy płacący podatki na terenie Wrocławia, mogą sprawdzić na poniższej liście rachunków, na jakie konto powinni dokonywać płatności do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. – 133 290,OO zł.

Urząd Skarbowy Wrocław – Stare Miasto ul. Inowrocławska 4, 53-654 Wrocław

Bank: NBP O/O Wrocław
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.61101016740006062221000000
VAT – podatek od towarów i usług i podatek od gier.11101016740006062222000000
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych.58101016740006062223000000
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.52101016740006062227000000

Pierwszy Urząd Skarbowy ul. Ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław

Bank: NBP O/O Wrocław
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.04101016740000392221000000
VAT – podatek od towarów i usług i podatek od gier.51101016740000392222000000
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych.98101016740000392223000000
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.92101016740000392227000000

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna ul. A. Ostrowskiego 5, 53-238 Wrocław

Bank: NBP O/O Wrocław
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.02101016740014692221000000
VAT – podatek od towarów i usług i podatek od gier.49101016740014692222000000
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych.96101016740014692223000000
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.92101016740000392227000000

Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław

Bank: NBP O/O Wrocław
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.77101016740014852221000000
VAT – podatek od towarów i usług i podatek od gier.27101016740014852222000000
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych.74101016740014852223000000
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.68101016740014852227000000

Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

Bank: NBP O/O Wrocław
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.27101016740017332221000000
VAT – podatek od towarów i usług i podatek od gier.74101016740017332222000000
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych.24101016740017332223000000
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.18101016740017332227000000

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29 ,50-044 Wrocław

Bank: NBP O/O Wrocław
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.41101016740005502221000000
VAT – podatek od towarów i usług i podatek od gier.88101016740005502222000000
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych.38101016740005502223000000
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.32101016740005502227000000

ZUS

Bank: NBP O/O Wrocław
Ubezpieczenia społeczne.83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie zdrowotne.78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy.73 1010 1023 0000 2613 9530 0000