Dzień wolny za święto w sobotę – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Od 8 października zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku:„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

Zmiana ta uniemożliwi pracodawcą manipulowanie rozkładem czasu pracy, poprzez ustalanie dni wolnych od pracy w święta ustawowo wolne, aby nie obniżać dodatkowo wymiaru czasu pracy.

Zakup opon w KPIR – koszt podatkowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475), zakup opon do samochodów firmowych jest kosztem podatkowym. Niezależnie od ceny opon, wydatek na ich zakup nie podwyższa wartości początkowej środka trwałego. Jest to wydatek eksploatacyjny tak samo jak np. zakup wycieraczek.

Ulga internetowa – nie dla wszystkich

Ulgę będą mogli zastosować podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie korzystali z odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniają ulgę w rozliczeniu rocznym. Zgłoszony przez Senat przepis przejściowy, umożliwia podatnikom, którzy pierwszy raz skorzystają z ulgi internetowej w roku 2012, skorzystać z niej również w 2013 roku.

Ulga prorodzinna – zmiana

Z ulgi prorodzinnej nie wholesale nba jerseys będą mogli skorzystać Climb-Max rodzice jednego dziecka, których łączne dochody przekraczają 85 528 zł. Małżonkowie wholesale nba jerseys będą musieli Wholesale zsumować swoje dochody jeżeli ich отцом małżeństwo trwało cały rok. W przypadku podatku nie pełnego roku trwania małżeństwa – podatnik weźmie pod uwagę tylko swoje przy dochody. Dla podatników, którzy wychowują cheap nba jerseys co najmniej troje dzieci, ulga zostanie zwiększona Tr? o wholesale jerseys 50%. cheap nba jerseys Na trzecie i kolejne dziecko of ulga wyniesie 139.01 zł miesięcznie na każde dziecko.

75 % stawka podatku

Zgodnie cheap jerseys z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, Victory podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących cheap jerseys pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się w recognition? wysokości 75% dochodów. W takiej cheap nba jerseys sytuacji na * podatnika ostatni mogą zostać nałożone dwie Combination kary w postaci sankcji podatkowej i sankcji karnej skarbowej. Wysokość kary za cheap nba jerseys czyn z art. 54 K.k.s. a zależy od wysokości podatku narażonego na cheap mlb jerseys uszczuplenie czyli od 75% podatku, który został ustalony w decyzji braku organu podatkowego.

Raport fiskalny przy braku sprzedaży

Zgodnie cheap MLB jerseys z interpretacją indywidualną z dnia Logos 15.10.2012 podatek r., Nyereményjáték: syg. IPPP2/443-668/12-4/RR – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, nie ma obowiązku sporządzania dobowych wholesale nfl jerseys raportów fiskalnych, jeżeli web w danym dniu nie cheap jerseys wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązku ewidencji przy wholesale jerseys użyciu kasy rejestrującej.

Zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał – podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2012 r. podwójna zaliczka została zlikwidowana.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają dwie możliwości rozliczenia:

  • obliczyć zaliczkę od dochodów za grudzień lub IV kwartał i wpłacić ja do 20 stycznia następnego roku lub
  • złożyć zeznanie podatkowe za dany rok oraz zapłacić Hacked podatek wynikający ze złożonego zeznania do 20 stycznia następnego roku.

Osoby prawne w przeciwieństwie do osób fizycznych maja możliwość wybrania roku podatkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Jednakże nie ma to wpływu na sposób wyliczania zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego. Osoby wholesale nfl jerseys prawne, których rok podatkowy zaczął się przed 1 stycznia 2012 nadal rozliczają zaliczkę na poprzednio obowiązujących zasadach ( zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego wpłacają do 20 dnia ostatniego cheap mlb jerseys miesiąca roku podatkowego).

Podmioty, dla których rok podatkowy rozpoczął wholesale się po 1 stycznia 2012 r. mają zastosowanie nowe zasady zgodnie z art. 25 ust. jerseys 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym cheap jerseys od osób prawnych (tekst jedn. DZ.U. Z 2011 r., nr74, poz. 397, z późn. zm.), zgodnie z którym:

  • Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. position 2a.
  • Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
  • Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.