zus - ograniczenia

Fundusz Solidarnościowy od 2019

Z początkiem roku weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwana Funduszem Solidarnościowym, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych. W związku z tym od stycznia 2019 należy odprowadzać dodatkowa składkę w wysokości 0,15 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wynoszące w przeliczeniu na cały miesiąc przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli w 2019 roku 2250,00 zł. Do opłacania w/w składki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące składek na Fundusz Pracy. Płatnicy są zobowiązani do uiszczania składek na FS w takim samym zakresie, w jakim są zobligowani opłacać składki na Fundusz Pracy. Wyznacznikami do jego odprowadzania są:

  • podleganie przez daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno – rentowych,
  • wysokość podstawy wymiaru składek na w/w ubezpieczenia.