Wprowadzone przez Paulina Szczecińska

Dotacja z Urzędu Pracy, a zakup wyposażenia

Wydatki sfinansowane z dotacji stanowiące środek trwały lub wartości niematerialne i prawne od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne w rozumieniu art. 22a-22o ustawy o pdof nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof. Natomiast zakup wyposażenia, materiałów lub towarów sfinansowane dotacją z Urzędu Pracy, może stanowić […]

Zmiany w umowach cywilnoprawnych od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniają się zasady wynagradzania osób zatrudnionych na umowę zlecenia oraz świadczących usługi przez samozatrudnionych. Wprowadzona zostanie stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia, jakie trzeba będzie zapewnić zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym. Minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usług, obejmuje osoby fizyczne: wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną […]

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny w trakcie roku

Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do zmiany formy rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną w trakcie roku poprzez  zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, składając formularz aktualizacyjny VAT-R najpóźniej do 25-dnia drugiego miesiąca kwartału za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna VAT-7K tzn. za I kw do 25 lutego, II […]

Ulga na złe długi

Jeżeli kontrahent (nabywca) nie reguluje terminowo należności podatnik ma prawo skorzystać z „ulgi na złe długi” tzn. dokonać korekty podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku VAT należnego. Aby skorzystać z tej możliwości musi upłynąć 150 dni od terminu zapłaty określonej na fakturze lub umowie. Dodatkowo zgodnie z art. 89A ust. 2 ustawy o VAT muszą […]