Wprowadzone przez Monika Dobrzycka

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to działalność, w której: nie można w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł. brutto w 2018 roku), w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywano działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno społecznych czy zdrowotnych).  Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń […]

Projekt ustawy – zmiana sposobu zaliczania w koszty wydatków dotyczących samochodów osobowych

Projekt Ustawy przewiduje, że będzie można zaliczać  75 % wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, gdy wykorzystuje się go również do celów prywatnych. Opłaty wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczące samochodów osobowych, nie będą stanowić kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego […]

Kasy fiskalne online

W Sejmie trwają pracę nad zmianami dotyczącymi wprowadzenia kas online. Poniżej informacje w jakim terminie i dla jakich grup przedsiębiorców, planowane jest wprowadzenie pierwszych kas online. Od 1 stycznia 2019 podmioty: świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, […]

Sprawozdania finansowe – elektronicznie

1.10.2018 wchodzą zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych. Sprawozdania należy przekazywać w wersji elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust 1g ustawy o rachunkowości do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie je udostępniał między innymi naczelnikom urzędów skarbowych.

Obowiązki na 31.01.2018

31 stycznia 2018 mijają następujące terminy: złożenia rozliczeń rocznych PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2017 rok złożenia informacji ZUS IWA za 2017 rok złożenia do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R za 2017 rok złożenia do US deklaracji IFT-1R , PIT-11, PIT-8C (gdy składane są w formie papierowej, jeżeli składane są elektronicznie to termin mija 28.02.2018) za 2017 rok

Umowa leasingu operacyjnego na gruncie podatku dochodowego

Umowa aby była zakwalifikowana na gruncie podatku dochodowego jako umowa leasingu operacyjnego, musi spełniać wymagania określone w art 17b ust. 1 ustawy o CIT lub art. 23b ust 1 ustawy o PIT. Art. 17b ust. 1 ustawy o CIT Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości […]

15 % PIT – projekt nowelizacji ustawy o PIT

Do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o PIT, w zakresie zmiany stawki podatku z 19% na 15% dla nowych przedsiębiorców i dla tzw. małych podatników, którzy rozliczają się na zasadzie podatku liniowego. Proponowana zmiana miałaby obowiązywać od 1 tycznia 2018.