Dodane przez Monika Dobrzycka

Obowiązki na 31.01.2018

31 stycznia 2018 mijają następujące terminy: złożenia rozliczeń rocznych PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2017 rok złożenia informacji ZUS IWA za 2017 rok złożenia do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R za 2017 rok złożenia do US deklaracji IFT-1R , PIT-11, PIT-8C (gdy składane są w formie papierowej, jeżeli składane są elektronicznie to termin mija 28.02.2018) za 2017 rok

Umowa leasingu operacyjnego na gruncie podatku dochodowego

Umowa aby była zakwalifikowana na gruncie podatku dochodowego jako umowa leasingu operacyjnego, musi spełniać wymagania określone w art 17b ust. 1 ustawy o CIT lub art. 23b ust 1 ustawy o PIT. Art. 17b ust. 1 ustawy o CIT Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości […]

15 % PIT – projekt nowelizacji ustawy o PIT

Do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o PIT, w zakresie zmiany stawki podatku z 19% na 15% dla nowych przedsiębiorców i dla tzw. małych podatników, którzy rozliczają się na zasadzie podatku liniowego. Proponowana zmiana miałaby obowiązywać od 1 tycznia 2018.

Planowane zmiany w podatku dochodowym od 2018 roku

Planowane zmiany od 2018 roku: zmiana limitu wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, który uprawnia do zaliczenia wydatku bezpośrednio w koszty podatkowe z kwoty 3500 zł. na 10 000 zł., brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w formie darowizny lub spadku środków trwałych i wartości niematerialnych, gdy korzysta […]

JPK magazyn i JPK wyciąg bankowy przy KPIR

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Wydawnictwo Gofin z Ministerstwa Finansów: „Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktur JPK_WB i JPK_MAG. Również podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, którzy w ramach dozwolonych uproszczeń nie prowadzą ewidencji magazynowej (nie wytwarzają dowodów magazynowych), nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie […]

Zapłata składek ZUS od 1.01.2018

Od 1 stycznia 2018 składki do ZUS będą przekazywane na jeden rachunek bankowy. W związku z powyższym od 1.10.2017 ZUS rozpoczął wysyłkę informacji o nowych rachunkach bankowych. Jeżeli do końca grudnia 2017 nie otrzyma się informacji o rachunku bankowym to należy skontaktować się z ZUS osobiście lub telefonicznie (tel. 22 560 16 00). Wpłaty na […]

Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualna z 4.08.2017 nr 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ., brak numeru NIP nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia z faktury zakupu pod warunkiem, że: faktura posiada pozostałe elementy zgodnie z wymogami ustawy, zakupy wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, faktura dokumentuje faktycznie dokonaną transakcję.