Wprowadzone przez Monika Dobrzycka

Fundusz Solidarnościowy od 2019

Z początkiem roku weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwana Funduszem Solidarnościowym, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych. W związku z tym od stycznia 2019 należy odprowadzać dodatkowa składkę w wysokości 0,15 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wynoszące w przeliczeniu na cały […]

„Mały ZUS”

ZUS wyznaczył termin na 8 stycznia 2019 aby poinformować ich o skorzystaniu z opłacania niższych składek społecznych. W tym celu należny złożyć dokument wyrejestrowujący z obecnie opłacanych składek i dokonać zgłoszenia z kodem 0590xx (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 0592xx (jeśli masz ustalone prawo do renty). Jeżeli nie […]

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to działalność, w której: nie można w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł. brutto w 2018 roku), w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywano działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno społecznych czy zdrowotnych).  Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń […]

Projekt ustawy – zmiana sposobu zaliczania w koszty wydatków dotyczących samochodów osobowych

Projekt Ustawy przewiduje, że będzie można zaliczać  75 % wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, gdy wykorzystuje się go również do celów prywatnych. Opłaty wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczące samochodów osobowych, nie będą stanowić kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego […]

Kasy fiskalne online

W Sejmie trwają pracę nad zmianami dotyczącymi wprowadzenia kas online. Poniżej informacje w jakim terminie i dla jakich grup przedsiębiorców, planowane jest wprowadzenie pierwszych kas online. Od 1 stycznia 2019 podmioty: świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, […]

Sprawozdania finansowe – elektronicznie

1.10.2018 wchodzą zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych. Sprawozdania należy przekazywać w wersji elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust 1g ustawy o rachunkowości do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie je udostępniał między innymi naczelnikom urzędów skarbowych.

Obowiązki na 31.01.2018

31 stycznia 2018 mijają następujące terminy: złożenia rozliczeń rocznych PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2017 rok złożenia informacji ZUS IWA za 2017 rok złożenia do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R za 2017 rok złożenia do US deklaracji IFT-1R , PIT-11, PIT-8C (gdy składane są w formie papierowej, jeżeli składane są elektronicznie to termin mija 28.02.2018) za 2017 rok