Wprowadzone przez Katarzyna Gała

Radio w firmie

Za odtwarzanie muzyki w lokalu ZAIKS ma prawo pobierać opłaty, jeśli ma ona wpływ na zyski firmy. Zatem jeśli muzyki podczas pracy, w tle, słuchają pracownicy, przedsiębiorca nie musi uiszczać żadnych dodatkowych opłat. Natomiast jeśli muzyka wpływa na atmosferę i jest „przeznaczona” dla klientów, przedsiębiorca powinien zgłosić to w ZAIKS. Najczęściej dotyczy to lokali gastronomicznych […]

Kiedy bilet jest fakturą?

Ustawodawca, po spełnieniu określonych warunków formalnych, dopuścił możliwość traktowania biletu na równi z fakturą, z której można odliczyć VAT. Dotyczy to biletów kolejowych, autobusowych/busowych, na samolot, prom, statki, jeśli zawierają: nazwę i NIP sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową co najmniej 50 km, informacje o rodzaju usługi, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę […]

Zmiana stanowiska ZUS w sprawie składek na Fundusz Pracy od zleceniobiorców

W komunikacie z dnia 13. marca 2015 roku ZUS wskazał, iż płatnicy składek będący osobami fizycznymi, zatrudniający osoby wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, są zobowiązani do opłacania składki na Fundusz Pracy. W dniu 7. kwietnia 2015 roku na stronie ZUS opublikowany został komunikat wycofujący powyższe wyjaśnienia i przywracający dotychczasowe zasady opłacania skladki na FP. Oznacza […]

Konsekwencje złożenia PIT za 2014 r. po terminie

Osoby fizyczne rozliczające się poprzez formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 mają czas na złożenie zeznania za 2014 rok do 30 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59. Rozliczenie może zostać przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej, a za niedotrzymanie terminu można dostać mandat karny w wysokości od 175 zł do 3 500 zł. Od […]

Od 1. kwietnia 2015 r. niższe składki na ubezpieczenie społeczne

Od 1. kwietnia osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą zapłacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest wynikiem obniżenia maksymalnej stopy procentowej składki wypadkowej z 3,86% do 3,60%. Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych opłacają za siebie składkę w wysokości 50% najwyższej stopy ustalonej na dany rok składkowy. Na okres […]

Zaliczki rejestrowane na kasie fiskalnej jako przychód podatkowy

Od 1. stycznia 2015 r. przedsiębiorcy rejestrujący zaliczki na kasie fiskalnej mogą traktować je jako przychód na gruncie podatku dochodowego. W ustawie o PIT w art. 14 dodany został ust. 1J, który przyzwala za datę powstania przychodu podatkowego uznawać dzień pobrania wpłaty. Warunkiem jest zawiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o tym zamiarze: w terminie do […]