Wprowadzone przez Anna Dziarska-Góra

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Stosownie do znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 12 stycznia 2017 w życie wszedł zapis umożliwiający wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia objętą takim zgłoszeniem, ale nie dopełniła formalności. Zmiany te pozwolą na uniknięcie ponoszenia ewentualnych kosztów leczenia, jednakże należy […]